Cevizin Faydalar?

Yazdır
PDF

1. Cevizdeki yksek orandaki omega-3 ya? asitleri kalp hastal?klar?n?, diyabeti, yksek kan bas?nc?n? ve klinik depresyonu azalt?yor. Ceviz tketimi kandaki kolesterol seviyesini d?ryor, kalp at??lar?nda dzensizli?i nlyor.

2. Ceviz, kal?n ba??rsak, g?s ve prostat kanseri gibi kanser trlerinden korunma sa?l?yor, ba????kl?k sistemini glendiriyor.

3. Ceviz, kolesterol oran?n? dzenliyor.

4. Ceviz kan-damar sisteminin rahatlamas?n? sa?l?yor. Cevizdeki ya? asitlerinin kalp hastal?klar?n? nleme etkileri var.

5. Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamay? geli?tiriyor.

6. Omega-3 ya? oran? d?k ocuklarda daha yksek hiperaktif olma zelli?i, daha fazla ?renim ve davran?? bozukluklar?, daha fazla huysuzluk ve uyku dzensizlikleri gzlemleniyor. Ceviz, bu sorunlar? nleyen omega-3 bak?m?ndan ok zengin.

7. Cevizdeki ya? profili, fitosteroller ve magnezyum, safra ta?? olu?umunun nne geiyor.

8. Cevizdeki Melatonin, uykuyu dzenliyor.

9. Cevizin, antioksidan zelli?i dolay?s?yla sinir sisteminin dzenli al??mas?na yard?mc? oluyor.

10.Ceviz, antioksidan savunmada nemli olan manganez ve bak?r ieriyor.