Yazd覺r
PDF

畤enle yeti?tirilen ceviz fidanlar? ikinci y?l?n sonunda y顤eye 驆g bir a?? tekni?i ile a??lan?r.

A??lanan fidan 3-5 y?l i蔒risinde rn vermeye ba?lar.

Al?nan rn di?erlerlerinden farkl? k?lan nitelik; gerek tat gerekse g顤nt olarak Bertiz a?? cevizini 驆el k?lmaktad?r

?nce kabuklu olu?unun yan? s?ra tketim 闣rnn uzunolmas? ,rne tercih 霵celi?i sa?lamaktad?r.