Yazdır
PDF

zenle yeti?tirilen ceviz fidanlar? ikinci y?l?n sonunda yreye zg bir a?? tekni?i ile a??lan?r.

A??lanan fidan 3-5 y?l ierisinde rn vermeye ba?lar.

Al?nan rn di?erlerlerinden farkl? k?lan nitelik; gerek tat gerekse grnt olarak Bertiz a?? cevizini zel k?lmaktad?r

?nce kabuklu olu?unun yan? s?ra tketim mrnn uzunolmas? ,rne tercih nceli?i sa?lamaktad?r.